Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

For more information: info@opetusohjaus.fi

LÄÄKÄRIN SUOMI

Lisätty 01.03.2018

Lääkäreiden laillistamiskokeeseen valmentava koulutus (16.5.–14.11.2018)

Suomalaista terveydenhuoltoa suomen kielellä

Koulutuksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajalääkärille kattava kuva lääkärin tehtävistä suomalaisessa terveyskeskuksessa ja sairaalassa sekä valmiuksia toimia työhön kuuluvissa vuorovaikutustilanteissa.

Aika: 16.5.–14.11.2018
Paikka: Helsinki
Kouluttajat: Kouluttajat ovat Tampereen yliopiston, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston asiantuntijoita.

Lue kokonaan »

Helsingin yliopisto: KOULUTUSTA KIELI- JA KULTTUURITIETOISUUDESTA

Lisätty 19.02.2018

Mitä kieli- ja kulttuuritietoisuus tarkoittavat varhaiskasvatuksessa? Mitä niistä pitäisi tietää lapsiryhmässä ja päiväkodin johdossa? Helsingin yliopisto järjestää neljän moduulin koulutuksen Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus. Kaikki moduulit toteutetaan kaksi kertaa vuosien 2018 ja 2019 aikana.

Lue kokonaan »

DIGITAITOJA KAIKILLE –HANKE

Lisätty 24.08.2016

Opetus- ja kulttuuriministeriön rahoittama hanke järjestää koulutusta ja neuvontaa tietotekniikan monipuolisesta käytöstä suomeksi ja englanniksi. Toiminta pyritään aloittamaan lokakuussa 2016 ja se päättyy marraskuussa 2017.

Hankkeen kohderyhmää ovat henkilöt, joiden on vaikea päästä osallistumaan muihin koulutuksiin, kuten maahanmuuttajanuoret, turvapaikanhakijaperheet, kotiäidit ja sekä suomalaiset että maahanmuuttajaseniorit.

Lue kokonaan »

YLEISET KIELITUTKINNOT

Lisätty 15.08.2016

Onko sinulla hyvä kielitaito, mutta ei virallista todistusta siitä?  Kaipaako CV:si päivitystä työpaikan hakua varten? Oletko lähdössä ulkomaille ja haluat varmistua kielitaitosi riittävyydestä? Tervetuloa testaamaan kielitaitosi englannin, ranskan, saksan, venäjän, saamen tai suomen kielessä! Yleiseen kielitutkintoon voi osallistua kuka tahansa.

Osuuskunta Opetus ja ohjaus järjestää em. kielissä ylimpien taitotasojen virallisia kielitestejä (Yleinen kielitutkinto). Ylimmän tason tutkinnon hinta on 160 €. Suomen ja englannin kielissä järjestetään lisäksi myös keskitason testejä. Keskitason testin hinta on 123 €. Testimaksut laskutetaan osallistujalta ilmoittautumisen jälkeen.

Yleisestä kielitutkinnosta voit lukea lisää sivuilta http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot/tutkintoesite.

 

Lisätietoja osoitteesta yki@opetusohjaus.fi

Lue kokonaan »

AIKUISTEN MAAHANMUUTTAJIEN LUKU- JA KIRJOITUSTAIDON OPETTAJAKSI VALMENTAVA HANKE

Lisätty 15.08.2016

Johanna Heimonen

PRIMAARI, SEKUNDAARI VAI SEMI?

Oma ryhmänsä maahanmuuttajien suomen kielen koulutuksen kentällä ovat luku- ja kirjoitustaidottomat aikuiset, joita on viime vuosina tullut Suomeen entistä enemmän. Tarjontaa lukutaitokoulutuksista on ollut jo vuosia, mutta sekä osallistujamäärät että järjestävien oppilaitosten määrä ovat kasvaneet. On siis tarvetta myös opettajien koulutukselle, koska lukutaidon opettaminen vaatii omanlaistaan osaamista. On mm. tiedettävä, mitä otsikossa esiintyvät termit tarkoittavat!

Lue kokonaan »

EHLSSA (Elderly Home Learning Services for Seniors Association)

Lisätty 15.08.2016

EHLSSA-projektin (European Home Learning Service for Seniors Association, Euroopan kotiopiskelupalvelu  senioriyhdistyksille) tavoitteena on tarjota ikäihmisille aikuiskoulutusta Euroopan laajuisessa erityisesti tähän tarkoitukseen muokatussa oppimisympäristössä, Euroopan kotioppimispalvelussa. Palvelu sisältää oppimisympäristön, senioreille suunnattuja kursseja sekä verkko-tutorin tukimahdollisuuden.

Lisätiedot löytyvät osoitteesta  http://www.ehlssa.odl.org/

Lue kokonaan »