Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

TERVETULOA

EHLSSA-projektin levitysseminaariin

Päivä ja aika:   21.6.2017 klo 10.00
Paikka:               Mannerheiminaukio 1 B
                            (Fazerin kokoukset ja juhlat)
                              00100 Helsinki (pääposti)

Tervetuloa EHLSSA-hankkeen levitysseminaariin!

Kyseessä on EHLSSA (Elderly Home Learning Services for Seniors Associations) -hankkeen toinen levitysseminaari. EU:n tukeman kaksivuotisen hankkeen päämääränä on lisätä ja tukea ikäihmisten oppimismahdollisuuksia verkko-oppimisympäristön avulla.

Hankkeeseen osallistuu Suomen lisäksi neljä muuta maata, Saksa, Espanja, Irlanti ja Ranska.

Hanke tarjoaa osallistujille seuraavia maksuttomia kursseja:

  • tietotekniikan perusteita käsittelevät kurssit (8)
  • UNESCO:n maailmanperintökohteita esittelevät kurssit (5)
  • terveyteen ja hyvinvointiin liittyvät kurssit

Levitysseminaarin tarkoituksena on kertoa heinäkuussa päättyvästä hankkeesta ja esitellä sen tuotoksia.

Lisäksi kuulemme aihepiiriin liittyviä esityksiä ja nautimme lounasta.

Lue lisää EHLSSA-projektin kotisivulta: http://www.ehlssa.odl.org/about-ehlssa-2/finnish.html

Seminaarin ohjelma

klo 10.00 Ilmoittautuminen ja kahvi
klo 10.15 Cecil Issakainen & Irene Wichmann (Osuuskunta opetus ja ohjaus):
EHLSSA-projektin esittely, EHLSSA-verkkoympäristö esittely
klo 10.45 Lea Grönlund, koordinaattori Enter ry
Ajankohtaista ja tulevaa Enter Ry:ssä”
klo 11.30 Riitta Kauppila, johtaja, Kampin palvelukeskus, “Kampin palvelukeskuksen toiminnasta”
klo 12.00 Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian dosentti, erikoissairaanhoitaja, Amialife toimitusjohtaja
  “Miten säilyä vireänä loppuun asti?”
klo 12.45 Vapaata keskustelua
klo 13.15 Lounas

Päättyy klo 14.30

Lämpimästi tervetuloa!

EHLSSA (Elderly Home Learning Services for Seniors Association)

Lisätty 15.08.2016

EHLSSA-projektin (European Home Learning Service for Seniors Association, Euroopan kotiopiskelupalvelu  senioriyhdistyksille) tavoitteena on tarjota ikäihmisille aikuiskoulutusta Euroopan laajuisessa erityisesti tähän tarkoitukseen muokatussa oppimisympäristössä, Euroopan kotioppimispalvelussa. Palvelu sisältää oppimisympäristön, senioreille suunnattuja kursseja sekä verkko-tutorin tukimahdollisuuden.

Lisätiedot löytyvät osoitteesta  http://www.ehlssa.odl.org/

EHLSSA edistää ikäihmisten digitaalista osallisuuttaja tukee kohderyhmää tehokkaasti ja yksilöllisesti sellaisten TVT-taitojen (tieto- ja viestintätekniikan taitojen) saavuttamisessa, joita tietoon pohjautuvassa nyky-yhteiskunnassa tarvitaan. Ikäihmiset kohtaavat kuitenkin usein esteitä käyttäessään verkkopalveluita, ja osaavia ja itseohjautuvia tietotekniikan käyttäjiä heidän joukossaan on vähän.

Euroopan kotiopiskelupalvelu toimii aluksi viidessä Euroopan maassa (Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Irlannissa ja Espanjassa) alueellisine yhteyspisteineen. Myöhemmin toimintaa laajennetaan muihin Euroopan maihin ja kurssitarjontaa laajennetaan.

EHLSSA-projektin levitysseminaariin
Päivä ja aika:   9.12.2016 klo 9.00
Paikka:               HUB13, Kaisaniemenkatu 13,
                              00100 Helsinki

EHLSSA (European Home Learning Service for Seniors Association - Eurooppalainen kotiopiskelu­palvelu senioriyhdistyksille) on EU:n tukema projekti, jonka tarkoitus on tarjota ikäihmisille koulutusta erityisesti tähän tarkoitukseen muokatussa oppi­misympäristössä. EHLSSA edistää ikäihmisten digitaalista osallisuutta ja tukee heitä yksilöllisesti nyky-yhteiskunnassa tarvittavien tieto- ja viestintätekniikan taitojen saavuttamisessa.

EHLSSA-palvelu sisältää oppimisympäristön, senioreille suunnattuja kursseja sekä verkko-tutorin tukimah­dollisuuden. Projektiin osallistuu viisi partnerimaata: Saksa, Ranska, Irlanti, Espanja ja Suomi. Toimintaa on tarkoitus myöhemmin laajentaa myös muihin Euroopan maihin.

Lue lisää EHLSSA-projektin kotisivulta: http://www.ehlssa.odl.org/about-ehlssa-2/finnish.html

 Seminaarin ohjelma

klo 9.00   Ilmoittautuminen ja kahvi
klo 9.15   Cecil Issakainen & Irene Wichmann
(Osuuskunta O&O):
EHLSSA-projektin esittely, Online-learning
klo 9.30   Ulla Eloniemi-Sulkava, gerontologian
dosentti, erikoissairaanhoitaja,
Amialife toimitusjohtaja
“Miten säilyä vireänä loppuun asti?”
klo 10.20   Harri Ala-Kulju,
Past International Director,
Lions Clubs International
""Ikäihminen lionien vapaaehtoityössä - toimija ja kohde""
klo 11.00   Kahvi ja tarjoilu ja verkostoitumista
klo 11.30   Lea Grönlund, koordinaattori Enter ry
”Tietotekniikka tutuksi Enter ry:n vapaaehtoisen avulla”
klo 12.15   Vapaata keskustelua
klo 13.30   Seminaari päättyy