Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

LÄÄKÄRIN SUOMI

Lisätty 01.03.2018

Lääkäreiden laillistamiskokeeseen valmentava koulutus (16.5.–14.11.2018)

Suomalaista terveydenhuoltoa suomen kielellä

Koulutuksen tavoitteena on antaa maahanmuuttajalääkärille kattava kuva lääkärin tehtävistä suomalaisessa terveyskeskuksessa ja sairaalassa sekä valmiuksia toimia työhön kuuluvissa vuorovaikutustilanteissa.

Aika: 16.5.–14.11.2018
Paikka: Helsinki
Kouluttajat: Kouluttajat ovat Tampereen yliopiston, Helsingin yliopiston ja Itä-Suomen yliopiston asiantuntijoita.

Kenelle koulutus on suunnattu?
Koulutus on tarkoitettu maahanmuuttajalääkäreille ja -hammaslääkäreille

  • jotka ovat suorittaneet lääkärin tai hammaslääkärin tutkinnon muualla kuin Suomessa
  • joiden suomen kielen taito on vähintään eurooppalaisen viitekehyksen tasolla B1/YKI3 (sujuva peruskielitaito selviytyminen arkielämässä)
  • joilla on pysyvä oleskelulupa (A-status)
  • jotka valmistautuvat laillistamiskokeisiin. Koulutukseen voivat osallistua myös jo työssä olevat lääkärit, joiden suomen kielen taito kaipaa kohentamista.

Mitä koulutukseen sisältyy?

  • Koulutus muodostuu ammatillisista sisällöistä ja niihin integroidusta suomen kielen opetuksesta.
  • Koulutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat sekä lääketieteen että suomen kielen asiantuntijat.
  • Koulutus koostuu kolmesta moduulista.  Osallistuja suorittaa kaikki kolme moduulia.
  • Lähipäivien lisäksi koulutukseen kuuluu verkko-opiskelua ja muuta itsenäistä työskentelyä.
  • Koulutuksen tavoitteiden saavuttaminen edellyttää annettujen tehtävien tekemistä sekä muutoinkin aktiivista ja itsenäistä työskentelyä.
  • Opetuskieli on suomi.