Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 

Ilmoittaudu!
Enroll!


 

Koulutus on Opetushallituksen rahoittamaa täydennyskoulutusta, ja osallistujalle maksuton.


The course is funded by the Finnish National Agency for Education and the participation in the course is free of charge.

 


We offer training and visits in Finland in e.g. the following thematic areas:

  • early childhood education
  • comprehensive education
  • adult education
  • language education
  • digital skills
  • teacher training

Suomi toisena kielenä -opetuksen perusteet

Lisätty 14.11.2018

S2-opetuksen perusteet on ensisijaisesti S2-opettajina aloitteleville suunnattu kokonaisuus, jonka laajuus on 10 op. Tavoitteena on antaa osallistujille vahva tukipaketti työhön, eväitä omien materiaalien tuottamiseen ja kielitaidon arviointiin sekä didaktisiin ratkaisuihin.

Tärkeimmät sisällöt:

S2-didaktiikka, selkoviestintä, tutkiva työote, digitaidot, kielitaidon arviointi, kieli- ja kulttuuritietoisuus sekä laaja-alaisiin ja ilmiöpohjaisiin kokonaisuuksiin tutustuminen. Jokaiseen teema-alueeseen kuuluu koulutusosio ja itsenäinen kehittämistehtävä.

Koulutus sisältää 7 lähiopetuspäivää, joihin liittyy kehittämistehtävät. Tehtävistä käydään verkkokeskustelua Moodle-alustalla. Kaikki tehtävät on suoritettava 31.5.2019 mennessä todistuksen saamiseksi.

Lue kokonaan »

Yleiset kielitutkinnot

Lisätty 13.11.2018

Onko sinulla hyvä kielitaito, mutta ei virallista todistusta siitä?  Kaipaako CV:si päivitystä työpaikan hakua varten? Oletko lähdössä ulkomaille ja haluat varmistua kielitaitosi riittävyydestä? Tervetuloa testaamaan kielitaitosi englannin, ranskan, saksan, venäjän, saamen tai suomen kielessä! Yleiseen kielitutkintoon voi osallistua kuka tahansa.

Osuuskunta Opetus ja ohjaus järjestää em. kielissä ylimpien taitotasojen virallisia kielitestejä (Yleinen kielitutkinto). Ylimmän tason tutkinnon hinta on 160 €. Suomen ja englannin kielissä järjestetään lisäksi myös keskitason testejä. Keskitason testin hinta on 123 €. Testimaksut laskutetaan osallistujalta ilmoittautumisen jälkeen.

Yleisestä kielitutkinnosta voit lukea lisää sivuilta http://www.oph.fi/koulutus_ja_tutkinnot/kielitutkinnot/yleiset_kielitutkinnot/tutkintoesite.

Lisätietoja osoitteesta yki@opetusohjaus.fi

Lue kokonaan »

Aikuisten maahanmuuttajien luku- ja kirjoitus­taidon opettajaksi valmentava täydennyskoulutus, 12 op

Lisätty 05.09.2018

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu tällä hetkellä aikuisten (tai nuorten) luku- ja kirjoitustaidon opettajina toimiville ja tähän työhön hakeutuville. Osallistujilta edellytetään opettajan koulutusta (luokanopettaja, eri­tyis­opettaja, kielten aineenopettaja tai vastaava tutkinto) sekä kokemusta aikuisten maahanmuuttajien opettamisesta. Etusijalla ovat vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen piirissä työskentelevät opettajat.

Maahanmuuttajilla on oltava vastaava opettajan koulutus kotimaastaan, tutkinto rinnastettu ja suomen kielen taitotaso C1.

Lue kokonaan »

Helsingin yliopisto: Koulutusta kieli- ja kulttuuritietoisesta varhaiskasvatuksesta

Lisätty 01.09.2018

Mitä kieli- ja kulttuuritietoisuus tarkoittavat varhaiskasvatuksessa? Mitä niistä pitäisi tietää lapsiryhmässä ja päiväkodin johdossa? Helsingin yliopisto järjestää neljän moduulin koulutuksen Kieli- ja kulttuuritietoinen varhaiskasvatus. Kaikki moduulit toteutetaan kaksi kertaa vuosien 2018 ja 2019 aikana.

Lue kokonaan »