Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

 

 

 

Osuuskunta Opetus ja ohjaus
(Suomi)
Koordinaattori 

 

 

 Tartu Folk High School
(Viro)
Partneri

 

 

 

Tools for tutors

Lisätty 06.01.2022

Hankkeen tarkoituksena on tukea aikuisia maahanmuuttajaopiskelijoita kehittämällä digitaalinen työkalu opintojen ohjaukseen. Suomen ja Viron kaltaisissa maissa työllistyminen ilman muodollista koulutusta on vaikeaa. Monilta maahantulijoilta kuitenkin puuttuu vaadittava koulutus, eikä heillä ole tietoa sopivista koulutusmahdollisuuksista. Työllistymiseen ja opiskeluun tarvitaan lisäksi kieli- ja digitaitoja, jotka tässä kohderyhmässä usein ovat puutteellisia.

Kohderyhmän kanssa työskentelevien opettajien täytyy tuntea opiskelijan koulutustausta, työkokemus ja osaaminen sekä omat toiveet ja tuntea myös suomalaista/virolaista koulutuskenttää pystyäkseen ohjaamaan opiskelijoita jatko-opintoihin ja työelämään. Etenkään aloittelevilla opettajilla ei välttämättä ole tehokkaaseen työskentelyyn tarvittavaa tietoperustaa ja työkokemusta. Opettajien osaamisen lisäämiseksi hankkeen aikana kehitetäänkin myös opettajille suunnattu pilottikurssi, jolla tutustutaan ohjaustyökaluun ja käsitellään juuri kyseessä olevan kohderyhmän ohjauksen kysymyksiä. Lisäksi hankkeen aikana toteutetaan lyhyitä kieli- ja digikursseja, joiden tarkoitus on lisätä maahanmuuttajaopiskelijoiden opiskelutaitoja. Koska kohderyhmät ovat kummassakin partnerimaassa hieman erilaiset, voi kumpikin partneri valita, millaisten kurssien kehittäminen vastaa sen tarpeita parhaiten.

Suomen ja viron kieli muistuttavat toisiaan ja osa hankkeen koulutuksiin osallistuvista opettajista osaa molempia kieliä, joten hankkeen tuotosten soveltaminen toisessa maassa on mahdollista. 

Lisätietoa Erasmus+ -ohjelmasta: www.oph.fi/erasmusplus
Euroopan komissio ei vastaa julkaisun sisällöstä.