Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

For more information: info@opetusohjaus.fi

 

 

 

 

Helsingin aikuisopisto

Tehokkaasti-alkuun- hiljattain maahan tulleen S2-oppijan tukeminen, 10 op

Lisätty 31.01.2024

Ajankohtainen koulutus kaikille opettajille, jotka työskentelevät monikielisten ryhmien kanssa!

Onko ryhmässäsi äskettäin maahan tulleita opiskelijoita/oppilaita? Tule mukaan Tehokkaasti alkuun -koulutukseen saamaan lisätietoa kielitietoisista toimintatavoista, joiden avulla voit tukea oppijoitasi heti alusta lähtien! Koulutus sopii esim. vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen piirissä työskenteleville, mutta soveltuu kaikille opettajille, jotka työskentelevät vieraskielisten oppijoiden kanssa, opetettavasta aineesta riippumatta.

Koulutuksen keskeisiä sisältöjä ovat mm. kieli- ja kulttuuritietoiset työtavat ja ohjaava työote, didaktiikka, opetusteknologia, kielitaidon arviointi ja traumatisoituneen opiskelijan kohtaaminen.

Koulutus on maksutonta Opetushallituksen tukemaa henkilöstökoulutusta.

Tools for Tutors

Lisätty 01.12.2023

Hankkeen tarkoituksena on tukea aikuisia maahanmuuttajaopiskelijoita kehittämällä digitaalinen työkalu opintojen ohjaukseen. Suomen ja Viron kaltaisissa maissa työllistyminen ilman muodollista koulutusta on vaikeaa. Monilta maahantulijoilta kuitenkin puuttuu vaadittava koulutus, eikä heillä ole tietoa sopivista koulutusmahdollisuuksista. Työllistymiseen ja opiskeluun tarvitaan lisäksi kieli- ja digitaitoja, jotka tässä kohderyhmässä usein ovat puutteellisia.

Lue kokonaan »

Aikuisten luku­taito-opetuksen täydennyskoulutus, 12 op

Lisätty 17.08.2023

Kohderyhmä

Koulutus on tarkoitettu tällä hetkellä aikuisten (tai nuorten) luku- ja kirjoitustaidon opettajina toimiville ja tähän työhön hakeutuville. Osallistujilta edellytetään opettajan koulutusta (luokanopettaja, eri­tyis­opettaja, kielten aineenopettaja tai vastaava tutkinto) sekä kokemusta aikuisten maahanmuuttajien opettamisesta. Etusijalla ovat vapaan sivistystyön ja aikuiskoulutuksen piirissä työskentelevät opettajat.

Suomen ulkopuolella opiskelleilla on oltava vastaava opettajan koulutus kotimaastaan, tutkinto rinnastettu ja suomen kielen taitotaso C1.

Lue kokonaan »

Työkaluja suomenoppijoiden opetukseen ja ohjaukseen, 10 op

Lisätty 17.08.2023

Työkaluja suomenoppijoiden opetukseen ja ohjaukseenon ensisijaisesti S2-opettajina aloitteleville suunnattu kokonaisuus, jossa tutustutaan opetuksen keskeisiin teema-alueisiin, mutta se sopii kaikille vieraskielisten oppilaitten kanssa työskenteleville. Koulutus on käytännönläheinen, ja kehittämistehtävät sovelletaan omaan työhön. Lähiopetusta ei ole, joten koulutukseen voi osallistua mistä tahansa eikä työaikaa tarvitse käyttää.

Lue kokonaan »

Miten tukea hitaasti etenevää suomenoppijaa, 10op

Lisätty 17.08.2023

Onko suomen kielen ryhmissäsi osallistujia, joiden lukutaito ja opiskeluvalmiudet eivät vielä ole integroitumiseen ja työllistymiseen tai opiskeluun tarvittavalla tasolla? Tämä koulutus syventää opettajan osaamista lukutaito-opetuksessa, hitaiden ryhmien opetuksessa sekä aikuisten perusopetuksessa. Parempi lukutaito avaa ovia koulutukseen ja työllistymiseen ja sitä kautta yhteiskunnan jäseneksi.

Koulutus tapahtuu kokonaan verkossa, ei lähiopetusta!

 

Lue kokonaan »

Opettajan kieli- ja kulttuuritieto

Lisätty 26.05.2023

Opettajan kieli- ja kulttuuritieto on ensisijaisesti S2-opettajina aloitteleville suunnattu kokonaisuus, jossa tutustutaan opetuksen keskeisiin teema-alueisiin, mutta se sopii kaikille vieraskielisten oppilaitten kanssa työskenteleville. Koulutus on käytännönläheinen, ja kehittämistehtävät sovelletaan omaan työhön. Lähiopetusta ei ole, joten koulutukseen voi osallistua mistä tahansa eikä työaikaa tarvitse käyttää.

Koulutus on maksuton.

Lue kokonaan »

Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudenkohtaaminen opettajan työssä, 3 op

Lisätty 25.05.2023

Koulutus on toteutettu 4.10.2021 – 14.1.2022, ja keväällä käynnistyy toinen toteutus. Hakuaika on 10.1. – 16.3. Tutustu koulutukseen ja hae mukaan! 

Mitä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudella tarkoitetaan? Miksi moninaisuuteen liittyvät kysymykset ovat tärkeitä huomioida koulussa? Miten moninaisuutta voi huomioida opetuksessa ja muissa tilanteissa? Miten vahvistetaan turvallisuuden tunnetta koulussa?

Koulutuksessa haetaan vastauksia näihin kysymyksiin asiantuntijaluentojen, harjoitusten ja omien kehittämistehtävien avulla. 

Koulutus on maksutonta Opetushallituksen rahoittamaa henkilöstökoulutusta.

Lue kokonaan »

Paths to the Nordic Society(Nordplus)

Lisätty 25.05.2023

Paths to the Nordic Society on Nordplus-ohjelman rahoittama kaksivuotinen hanke, jonka tavoitteena on edistää maahanmuuttajien integroitumista pohjoismaiseen yhteiskuntaan kohderyhmälle räätälöityjen oppimateriaalien avulla ja opettajien täydennyskoulutuksen keinoin. Partnereina ovat hanketta koordinoivan O&O:n lisäksi yksi virolainen (Tartu Rahvaülikool) ja yksi ruotsalainen (Finska Folkhögskolan i Göteborg) oppilaitos. Hanke alkoi syyskuussa 2020.

Lue kokonaan »

Kielitietoinen opetus S2-oppijan tukena

Lisätty 07.02.2022

Loka-2020 – joulukuu 2021

Kielitietoinen opetus S2-oppijan tukena on ensisijaisesti S2-opettajina aloitteleville suunnattu kokonaisuus, jonka laajuus on 10 op. Tavoitteena on antaa osallistujille vahva tukipaketti työhön, eväitä omien materiaalien tuottamiseen ja kielitaidon arviointiin sekä didaktisiin ratkaisuihin. Koulutus on käytännönläheinen. Aiempia suomen kielen tai S2-opintoja ei tarvita, mutta koulutus sopii täydentämään niitä.

Sisällöt ja tavoitteet:
Tavoitteena on antaa opettajille selkeä tukipaketti, jossa eri tavoin huomioidaan S2-oppilaiden mukanaolo kaikessa opetuksessa (kielet, reaaliaineet, matematiikka, liikunta jne.). Koulutus antaa eväitä opetusmateriaalien muokkaamiseen ja kohdennettujen materiaalien tuottamiseen, oppilaan osaamisen ja kielitaidon arviointiin sekä didaktisiin ratkaisuihin. Tärkeimmät sisällöt: didaktiikka ja eriyttäminen, selkoviestintä osana kielitietoista opetusta, tutkiva työote, digitaidoilla parempiin tuloksiin, kielitaidon ja substanssiosaamisen arviointi, kieli- ja kulttuuritietoisuus sekä kaksikielisyys ja kielten vaikutus toisiinsa. 

Jokaiseen teema-alueeseen kuuluu koulutusosio ja itsenäinen kehittämistehtävä.

Lue kokonaan »

Suomi toisena kielenä -opetuksen perustaidot

Lisätty 07.07.2020

S2-opetuksen perustaidot on ensisijaisesti S2-opettajina aloitteleville suunnattu kokonaisuus, jonka laajuus on 10 op. Tavoitteena on antaa osallistujille vahva tukipaketti työhön, eväitä omien materiaalien tuottamiseen ja kielitaidon arviointiin sekä didaktisiin ratkaisuihin. Koulutus on käytännönläheinen. Aiempia suomen kielen tai S2-opintoja ei tarvita, mutta koulutus sopii täydentämään niitä.

Lue kokonaan »