Sivusto ei tue käyttämääsi selainta. Suosittelemme selaimen päivittämistä uudempaan versioon.

Tools for Tutors

Lisätty 01.12.2023

Hankkeen tarkoituksena on tukea aikuisia maahanmuuttajaopiskelijoita kehittämällä digitaalinen työkalu opintojen ohjaukseen. Suomen ja Viron kaltaisissa maissa työllistyminen ilman muodollista koulutusta on vaikeaa. Monilta maahantulijoilta kuitenkin puuttuu vaadittava koulutus, eikä heillä ole tietoa sopivista koulutusmahdollisuuksista. Työllistymiseen ja opiskeluun tarvitaan lisäksi kieli- ja digitaitoja, jotka tässä kohderyhmässä usein ovat puutteellisia.

Kohderyhmän kanssa työskentelevien opettajien täytyy tuntea opiskelijan koulutustausta, työkokemus ja osaaminen sekä omat toiveet ja tuntea myös suomalaista/virolaista koulutuskenttää pystyäkseen ohjaamaan opiskelijoita jatko-opintoihin ja työelämään. Etenkään aloittelevilla opettajilla ei välttämättä ole tehokkaaseen työskentelyyn tarvittavaa tietoperustaa ja työkokemusta. Opettajien osaamisen lisäämiseksi hankkeen aikana kehitetäänkin myös opettajille suunnattu pilottikurssi, jolla tutustutaan ohjaustyökaluun ja käsitellään juuri kyseessä olevan kohderyhmän ohjauksen kysymyksiä. Lisäksi hankkeen aikana toteutetaan lyhyitä kieli- ja digikursseja, joiden tarkoitus on lisätä maahanmuuttajaopiskelijoiden opiskelutaitoja. Koska kohderyhmät ovat kummassakin partnerimaassa hieman erilaiset, voi kumpikin partneri valita, millaisten kurssien kehittäminen vastaa sen tarpeita parhaiten.

Suomen ja viron kieli muistuttavat toisiaan ja osa hankkeen koulutuksiin osallistuvista opettajista osaa molempia kieliä, joten hankkeen tuotosten soveltaminen toisessa maassa on mahdollista. 

Tools for Tutors -hankkeen levitysseminaari, 4.5.2023

Tilaisuuden ohjelma

  • Hankkeen esittely (Osuuskunta opetus ja ohjaus, koordinaattori)
  • Tutustuminen partnerien tuottamiin materiaaleihin
  • Kysymyksiä ja keskustelua

Lisätietoa hankkeen kotisivulta https://toolsfortutors.eu/